Dzisiaj jest: 19.6.2024, imieniny: Gerwazego, Protazego, Sylwii

Regulamin

Regulamin serwisu www.invest-projekty.pl

  1. Serwis www.invest-projekty.pl jest własnością firmy Dakid Business Solutions Michał Banaszak, adres: 68-100 Żagań ul.Długa 2 NIP: 924-176-68-89 zwanej dalej "Firmą"

  2. Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub aktywowała Ogłoszenie;

1. Firma publikuje w serwisie treści związane z tematyką  rynku nieruchomości, budownictwa, architektury, e-commerce  oraz produktami finansowymi. Publikowane informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Firma umożliwia publikację bezpłatnego ogłoszenia na 30 dni oraz płatnych promocji (szczegółowe informacje dostępne są w sekcji cennik). Warunkiem publikacji ogłoszenia jest rejestracja w serwisie oraz zgodność treści ogłoszenia (tekstu,grafik, filmu) z regulaminem serwisu www.invest-projekty.pl
 

2. Korzystanie z serwisu www.invest-projekty.pl jest i dobrowolne i płatne ( dodatkowa promocja ogłoszeń).

Użytkownik oświadcza, że treść ogłoszeń jest zgodna z prawdą i stanem rzeczywistym.
 

3. Korzystanie z serwisu www.invest-projekty.pl , w szczególności: przeglądanie ofert,wysyłanie ofert i wypełnianie formularzy oznacza zgodę na warunki opisane w niniejszym regulaminie.

4. Wszelkie treści, poradniki i fragmenty ofert znajdujące się na stronie www.invest-projekty.pl .pl nie mogą być kopiowane i rozpowszechniane bez zgody firmy.
 

5. Firma nie ponosi odpowiedzialności za: a) jakiekolwiek szkody cywilne lub finansowe powstałe w wyniku posługiwania się zamieszczonymi informacjami, b) szkody wynikłe z braku dostępu lub chwilowej awarii serwisu www.invest-projekty.pl c) firma nie odpowiada za transakcje przeprowadzone za pośrednictwem strony www.invest-projekty.pl bez czynnego udziału jej pracowników, d) informacje umieszczone w poradnikach i artykułach mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako wiążące informacje prawne. III. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany treści serwisu w każdym momencie.


6.Informacje przedstawione w serwisie www.invest-projekty.pl w sekcjach Aktualności oraz w stopce serwisu są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie odpowiada za wykorzystanie zgromadzonych w serwisie treści.
 

7.Firma nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem zamieszczonym w serwisie www.invest-projekty.pl oraz indywidualne ustalenia między nimi

Frima nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez zarejestronwanych i niezarejestrowanych użytkowników we wszystkich sekcjach serwisu.

8.Firma ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli:
- narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa krajowego i międzynarodowego,
- zawiera duplikaty treści,
- zawiera treści niezwiązane z tematyką serwisu, 
- zawiera treści rasistowskie, towarzyskie, erotyczne, lub obrażające osoby trzecie, naruszające prawa autorskie, wprowadzające w błąd lub treści szkodlwe dla funkcjonowania serwisu.


9. Firma ma prowo usunięcia ogłosznia jeśli użytkownik przypisuje ogłoszniu nienaturalną ilość linków a co zatym idzie powoduje szkodliwą dziiałalność dla serwisów oraz jego użytkowników.powszechnie uznane za obraźliwe,
 

10.Firma ma prawo do zablokowania każdego ogłoszenia i użytkownika szkodzącego pozostałym użytkownikom serwisu (SPAM) oraz godzącego w dobre imię serwisu: www.invest-projekty.pl.

Przetwarzanie danych (RODO) oraz polityka prywatności.

 

1. Serwis wykorzystuje pliku cookies w celu lepszego dopasowania wyświetlonych treści. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda uzyskana drogą elektroniczną oraz indywidualnie zawarte umowy z użytkownikami.

 

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w szczególności celu wykonania umowy (usługa świadczona drogą elektroniczną), w celach marketingowych, statystycznych jak też w innych celach marketingowych na podstawie naszego uzasadnionego interesu.
    Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.

 

3. Przysługuje Ci prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,a także prawo do trwałego usunięcia Państwa danych osobowych.


4. Dane osobowe są przetwarzane przez Firmę w następujących celach:
-w celach statystycznych na własne potrzeby,
-w celu realizacji wcześniej zakontraktowanych usług (w zakresie niezbędnym do ich realizacji),
-wykrywania botów i naruszeń w usługach,
-świadczenie usług drogę elektroniczną,
-w celu poprawy świadczonych przez nas usług,

5. Dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim oraz żadnym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą.

6. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma: Dakid Business Solutions Michał Banaszak ul. Długa 2, 68-100 Żagań.

Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.